Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach

 • 26.04.2018, 09:05
Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach
Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”

Cel operacji:
utworzenie siłowni zewnętrznej w Fajsławicach w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Opis operacji:

W ramach operacji powstanie siłowanie zewnętrzne, w której zlokalizowanych będzie 10 urządzeń rekreacyjnych oraz urządzenia uzupełniające.

Urządzenia siłowni:

 1. Biegacz
 2. Wioślarz
 3. Twister potrójny
 4. Orbitrek
 5. Sztanga w leżeniu
 6. Narciarz
 7. Motyl + motyl w rewersie
 8. Prasa nożna + prasa nożna
 9. Poręcze + prostownik pleców
 10. Wyciąg górny + wyciąg dolny

Elementy uzupełniające:

Kosz na śmieci

Ławeczka z oparciem

Tablica regulaminowa

Stojak na rowery

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury: 50 osób/kwartał

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 50 206,14 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: do 31 946 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)
Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 28.03.2018 roku
Planowany okres realizacji: do listopada 2018 roku.

Podziel się:


Pozostałe