Przystanek szlaku "Węgierskie ślady na Ziemi Krasnostawskiej" w Fajsławicach

  • 22.09.2022, 14:46
  • Aleksandra Granat
Zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną historycznego szlaku turystycznego… Urząd Gminy Fajsławice Tablica informacyjna historycznego szlaku turystycznego "Węgierskie ślady na Ziemi Krasnostawskiej", znajdująca się przy Starym Cmentarzu w Fajsławicach

Bogata historia Polski łączy w sobie dzieje wielu narodów. Liczne działania wojenne, bitwy i potyczki zostawiły po sobie wiele śladów i znaków stanowiących dziedzictwo historyczne każdej miejscowości. Wspólną historię i wspólne dzieje pozostawił na ziemiach polskich naród węgierski, który zaznaczył również swoja obecność na terenie powiatu krasnostawskiego. Wspólna historia związana jest przede wszystkim z okresem powstania styczniowego, w którym brało udział ok. tysiąca Węgrów, rewanżujących się za udział Polaków z gen. Bemem w Wiośnie Ludów 1848 roku.

Jak wiemy w historii Gminy Fajsławice walki powstańców styczniowych  odegrały wyraźną rolę. To właśnie na terenie naszej gminy rozegrano jedną z największych bitew powstania styczniowego – pod Fajsławicami. W bitwie tej, która miała miejsce 24 sierpnia 1863r.brali również udział husarzy węgierscy.

Te i inne ślady obecności narodu węgierskiego na ziemiach powiatu krasnostawskiego uwiecznione zostały na opracowanym historycznym szlaku turystycznym – „Węgierskie ślady na Ziemi Krasnostawskiej”, który jest jednym z elementów projektu pn.: „Historia  i teraźniejszość  - ślady węgierskie na ziemi krasnostawskiej” realizowanego przez Powiat Krasnostawski, a dofinansowany z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Szlak przebiega przez miejscowości Fajsławice, Suchodoły, Marysin, Nowiny, Gliniska, Borowe, Wielkopole, Gorzków, Suche Lipie, Rudnik oraz Płonka. Na tej trasie ustawione zostały 4 tablice informacyjne, na których zawarte są opisy dotyczące udziału powstańców węgierskich i historie dowódców powstania walczących  po stronie Węgier w Wiośnie Ludów. Jedna z tablic znajduje się przy Starym Cmentarzu w Fajsławicach. Znajdziemy na niej informacje na temat pułkownika Tomasza Wierzbickiego (urodzonego w miejscowości Suchodoły), który dowodził oddziałem powstańczym.

Ta szczytna idea opracowanego szlaku ma na celu zachęcenie mieszkańców powiatu krasnostawskiego - zwłaszcza młodych osób do przypomnienia sobie tej części naszej historii.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe