DODATKI NA ŹRÓDŁA CIEPŁA

  • 21.09.2022, 09:12
  • Aleksandra Granat
DODATKI NA ŹRÓDŁA CIEPŁA

INFORMACJA – DODATKI NA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OPALANE PELLETEM, DREWNEM, GAZEM LPG, OLEJEM

UWAGA – TA INFORMACJA NIE DOTYCZY DODATKÓW WĘGLOWYCH

Od 21 września Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach przyjmuje wnioski o wypłaty dodatków na pellet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wyniesie:

3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł pelletowy;

1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Zasady przyznawania:

  1. Zostanie wypłacony WYŁĄCZNIE JEDEN DODATEK NA JEDEN ZAMIESZKAŁY ADRES. (niezależnie od ilości gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem)
  2. Gdy z tego samego adresu złożono więcej niż jeden wniosek, zostanie wypłacony TYLKO JEDEN DODATEK I TYLKO TEMU WNIOSKODAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK JAKO PIERWSZY!!! PÓŹNIEJSZE WNIOSKI ZŁOŻONE Z TEGO SAMEGO ADRESU NIE BĘDĄ ROZPOZNAWANE!!! – czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie wypłaty, nie będzie także decyzji oraz informacji pisemnej w tej sprawie
  3. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepłaczyli gdy na danym adresie wypłacony zostanie dodatek węglowy, to na ten adres nie może być wypłacony dodatek z tytułu ogrzewania innym rodzajem opału.
  4. Gmina ma obowiązek weryfikacji wniosku o dodatek na pellet, drewno, gaz czy olej.
    W pierwszym rzędzie Gmina musi zweryfikować czy źródło grzewcze jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i CZY DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA GRZEWCZEGO SĄ ZGODNE ZE ZŁOŻONYM WNIOSKIEM.

    Podczas weryfikacji mogą być także brane pod uwagę informacje złożone w deklaracji za odpady, informacje ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z dodatku osłonowego, mieszkaniowego, dane zgromadzone w rejestrze PESEL. W przypadku wątpliwości może także zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu ustalenia zgodności z informacjami podanymi we wniosku – na przykład czy dany dom jest zamieszkały. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.

 

Aleksandra Granat

Załączone pliki do pobrania (1)

Podziel się:


Pozostałe