WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE DODATKU WĘGLOWEGO !!!

  • 21.09.2022, 08:57
  • Aleksandra Granat
WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE DODATKU WĘGLOWEGO !!! Serwis Rzeczpospolitej Polskiej

Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zmieniono ustawę z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym.


Zmiany są bardzo ważne i całkowicie zmieniają zasady ustalania i wypłaty DODATKU WĘGLOWEGO:

  1. Zmiany dotyczą WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW – W TYM TAKŻE TYCH, KTÓRZY JUŻ ZŁOŻYLI WNIOSKI NA DODATEK WĘGLOWY!!! (zgodnie z art. 52 ww. ustawy zmieniającej)
  2. Zostanie wypłacony WYŁĄCZNIE JEDEN DODATEK NA JEDEN ZAMIESZKAŁY ADRES (niezależnie od ilości gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem) !!!
  3. Gdy z tego samego adresu złożono więcej niż jeden wniosek, zostanie wypłacony TYLKO JEDEN DODATEK I TYLKO TEMU WNIOSKODAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK JAKO PIERWSZY!!! PÓŹNIEJSZE WNIOSKI ZŁOŻONE Z TEGO SAMEGO ADRESU NIE BĘDĄ ROZPOZNAWANE!!! – czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie ani wypłaty, nie będzie także decyzji ani informacji pisemnej w tej sprawie.
  4. GMINA NIE MOŻE UWZGLĘDNIAĆ ZMIAN zgłoszonych po 11 sierpnia br. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to, że jeżeli po tym terminie (czyli od 12 sierpnia) ktoś zmienił deklarację na przykład, że pali węglem, a wcześniej miał zaznaczone w CEEB drewno, to dodatek węglowy nie może zostać wypłacony!!!
  5. Wydłużony został czas na wypłatę dodatku węglowego z 30 dni do dwóch miesięcy!!! W momencie przygotowywania tej informacji Gmina nie otrzymała jeszcze środków na wypłaty dodatków węglowych. W przypadku gdy otrzymamy środki, wypłata nastąpi niezwłocznie tym Wnioskodawcom, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie.
  6. Gmina ma obowiązek weryfikacji wniosku o dodatek węglowy. W szczególności może brać pod uwagę informacje złożone w deklaracji za odpady, informacje ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z dodatku osłonowego, mieszkaniowego, danych zgromadzone w rejestrze PESEL. W przypadku wątpliwości może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu ustalenia zgodności z informacjami podanymi we wniosku – na przykład czy dany dom jest zamieszkały. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą do odmowy przyznania dodatku węglowego.
Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe