Intensywny czas inwestycji

  • 05.09.2022, 16:57
  • Aleksandra Granat
Zdjęcie przedstawia fragment drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Fajsławicach… Urząd Gminy Fajsławice Rozbudowa drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Fajsławicach

W ostatnim czasie prace inwestycyjne w gminie Fajsławice nabrały tempa. Jednocześnie realizowane są inwestycje związane z infrastrukturą drogową, kanalizacyjną i oświetleniową. Prowadzone są również prace remontowe na budynku użyteczności publicznej.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa prowadzi obecnie rozbudowę dwóch dróg gminnych, znajdujących się na terenie miejscowości Fajsławice: drogi gminnej przy szkole podstawowej oraz drogi gminnej od szosy Trawnickiej. Łączna długość rozbudowywanych odcinków wynosi 528 mb. Na obu odcinkach wykonana zostanie jezdnia asfaltowa o szer. 5,50m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy). Wzdłuż jezdni usytuowane zostaną zatoki postojowe oraz chodniki o nawierzchni z kostki brukowej. Ciągłość komunikacyjną zapewnią 2 przejścia dla pieszych, wyposażone w oświetlenie dedykowane oraz w żółte płytki ostrzegawcze z wypustkami. Wartość prac wyniesie 1 131 162 zł. Zakończenie prac planowane jest na koniec września br. Z uwagi na to, że ta inwestycja realizowana jest w bezpośredniej bliskości szkoły, prosimy wszystkich o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności.

Ta sama firma rozpoczęła remont drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie - Dorohucza - Trawniki - Fajsławice. Zakres prac obejmie położenie nowej nawierzchni i wykonanie poboczy o szerokości 1m po obu stronach jezdni na 730 metrowym odcinku - od drogi krajowej nr 17 w kierunku Trawnik.  Wartość robót to 794 510 zł. Remont tego odcinka jest wynikiem współpracy Gminy Fajsławice i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Po zakończeniu prac nasz ruch lokalny odbywać się będzie na nowych, równych i bezpiecznych nawierzchniach.

W ramach zadania pn. „Wymiana istniejących lamp sodowych na LED wraz z rozbudową oświetlenia w Gminie Fajsławice”, firma GEOTEL z Kraśnika realizuje budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego. Wartość całej inwestycji  to 1 266 230,00 zł. Dzięki tej inwestycji około 6 km naszych dróg uzyska nowe oświetlenie. Część prac wykonano już na  odcinku od Siedlisk Drugich przy stadninie koni do centrum Fajsławic, a także na odcinku na tzw. poprzeczce w Fajsławicach – od Spółdzielni Usług Rolniczych do skrzyżowania z drogą powiatową w Boniewie. Obecnie trwają prace przy drodze powiatowej w Woli Idzikowskiej.

Firma AGBUD jest w trakcie modernizacji i rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej, będącej częścią zamówienia pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjnej w Gminie Fajsławice”. Wartość całego zadania wynosi 10 184 400,00 zł. Mieszkańcy Kolonii Fajsławice uzyskają możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, a nasza oczyszczalnia ścieków przejdzie gruntowną modernizację co znacznie usprawni jej funkcjonowanie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksawerówce otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł na remont swojej strażnicy. Za środki finansowe otrzymane z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie druhowie zaplanowali wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Ksawerówce. Całość prac oszacowana została na 40 tys. zł , dlatego Gmina Fajsławice dołożyła do tej inwestycji 25 tys. zł. z budżetu gminy. Prace zakończą się już w tym tygodniu.

Aleksandra Granat

Zdjęcia (11)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:


Pozostałe