Dożynki Powiatowe w Łopienniku Górnym

  • 18.08.2022, 12:49
  • Aleksandra Granat
Plakat informuje o Dożynkach Powiatowych w Łopienniku Górnym, które odbędą… Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie Plakat informacyjny Dożynki Powiatowe w Łopienniku Górnym, 28 sierpnia 2022r. start godz. 12:00

Gmina Fajsławice weźmie udział w Powiatowych Dożynkach, które w tym roku odbędą się na terenie Gminy Łopiennik Górny. Naszą gminę reprezentować będzie Koło Gospodyń Wiejskich "Razem Lepiej" w Ksawerówce,  Zespół Śpiewaczy "Siedliszczanki", a gminny wieniec dożynkowy przygotowany przez Panią Danutę Majcher z Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach, zaprezentują sołtysi z terenu naszej gminy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POWIATOWYM ŚWIĘCIE PLONÓW

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe