ZAWIADOMIENIE

 • 02.08.2022, 15:30
 • Aleksandra Granat
Zdjęcie przedstawia herb Gminy Fajsławice Urząd Gminy Fajsławice Herb Gminy Fajsławice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022r., poz.559 ze zm.).

zwołuję

XLIV Sesję Rady Gminy Fajsławice

na 9 sierpnia  2022 roku (wtorek) o godz. 9.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Fajsławice,
 3. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

                                                                               

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                /-/ Sławomir Michalak

 

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe