Naturalnie - Dobre, bo Nasze

  • 07.07.2022, 14:11
  • Grzegorz Kosierb
W środkowej części plakatu znajduje się treść zapisana w zdaniach informujących… Wojciech Hus Plakat informuje o realizacji operacji pn. ,, Naturalnie - Dobre, bo Nasze” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023. Na górze plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Partner KSOW Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach wraz z partnerami: Gminą Fajsławice, Domem Kultury w Kraśniczynie realizuje operację pn. ,,Naturalnie - Dobre, bo Nasze” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023.

Celem operacji jest: Transfer wiedzy i zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji i wykorzystania naturalnych zasobów zielarskich, wspierających rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu Województwa Lubelskiego, w tym głównie społeczność gmin Powiatu Krasnostawskiego, jednostki z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Dzięki realizacji form operacji ukierunkowanych na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie zielarstwa min. konferencji, szkoleń, warsztatów, wydania publikacji: ,,Atlas Ziół Fajsławickich" wesprzemy swoim edukacyjnym działaniem wraz z publikacją grupę kilkuset osób z obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego.

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe