Wystawa "TU RODZIŁA SIĘ SOLIDARNOŚĆ ROLNIKÓW"

  • 23.06.2022, 15:33
  • Aleksandra Granat
Zdjecie przedstawia uczestnków wystawy "Tu rodziła się Solidarność Rolnków",… Urząd Gminy Fajsławice Uczestnicy Wystawy "Tu rodziła się Solidarność Rolników", 22 czerwca 2022r., Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach

22 czerwca 2022r. mieszkańcy Fajsławic wspominali początek lat 80-tych, kiedy to tu właśnie rodziła się „Solidarność” Rolników. Te wydarzenia i postacie lokalnych bohaterów dokumentuje wystawa przygotowana przez lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Ekspozycję tą uzupełnia przygotowany przez Michała Stępniaka wątek fajsławicki, ukazujący udział niezależnego ruchu Rolników Indywidualnych.

Strajki robotnicze latem 1980 roku doprowadziły do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Fakt ten przyniósł ożywienie również na wsi, gdzie zaczęły powstawać struktury niezależnych związków. Istotną rolę w tych wydarzeniach odegrała gmina Fajsławice. To właśnie na naszym terenie powstał w 1980 roku niezależny ruch Solidarność Rolników Indywidualnych. W 1984 roku po skardze Józefa Wrońskiego unieważniono wybory do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach. W drugiej połowie lat 80-tych Fajsławice uchodziły za nieformalny ośrodek rolniczej „Solidarności” na Lubelszczyźnie, zyskując miano „Wolnej Gminy Fajsławice”. O tych właśnie wydarzeniach mówili m.in. dr Robert Derewenda – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Janusz Pędzisz Wójt Gminy Fajsławice i Adam Polski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic.

Na szczególną uwagę zasłużył wątek personalny dotyczący Janusza Henryka Stępniaka. Piękną prezentację pt. „Aresztować Janusza Henryka Stępniaka”, przygotowali syn i wnuk bohatera prezentacji – Michał i Maciej Stępniak. Swoimi refleksjami i wspomnieniami podzielili się z uczestnikami Sławomir Chmiel – były Przewodniczący RI i obecny Przewodniczący Józef Wroński. O roli współpracy Solidarności Rolniczej i Robotniczej opowiedział Krzysztof Choina  - Zastępca Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Region Środkowo – Wschodni.

Na ważność pielęgnowania pamięci i ukazywania historii lokalnej, zwrócił uwagę Marek Nowosadzki – Wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego, zwracając się w swoim wystąpieniu do młodzieży szkolnej z gminnych placówek oświatowych obecnej na wystawie.

Panią Poseł na Sejm RP Teresę Hałas reprezentował Mirosław Księżuk, natomiast Radę Powiatu Krasnostawskiego – Justyna Przysiężniak.

Spotkanie to było okazją do wielu refleksji i dyskusji uczestniczących członków NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Fajsławicach.

https://lublin.tvp.pl/60888529/22-czerwca-2022-g-1630

(od 00:15 sekundy nagrania)

Składamy podziękowania uczniom Szkoły Podstawowej  w Fajsławicach – Julce Majewskiej oraz Filipowi Boguszowi, którzy swoim występem słowno wokalnym wprowadzili zebranych w refleksyjny nastrój.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do obejrzenia wystawy, która będzie dostępna w Gminnym Ośrodku Kultury w Fajsławicach do końca czerwca br.

Jednocześnie składamy podziękowania Dyrektorowi placówki oraz pracownikom za prowadzenie i piękną oprawę wydarzenia.

Aleksandra Granat

Zdjęcia (28)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:


Pozostałe