Utrzymywania drobiu i zagrożenia HPAI

  • 22.06.2022, 10:38
  • Grzegorz Kosierb
Utrzymywania drobiu i zagrożenia HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie na podstawie §1 ust. 1 pkt 2 lit.b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022r. poz. 768), przypomina o nakazie zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Nie zgłoszenie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii podlega karze pieniężnej.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przekazuje do uzupełnienia tabele w celu udostępnienia ich sołtysom a dalej mieszkańcom każdej z miejscowości w gminach na terenie powiatu krasnostawskiego. W tabelach powinny znajdować się zarówno osoby, które dokonywały już wcześniej zgłoszenia w PIW w Krasnymstawie jak i osoby które dopiero rozpoczęły swoja hodowlę. Wypełnione tabele należy dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie do dnia 31 lipca 2022r. w formie listowej lub e-mail  [email protected] .

Zgłoszenia można dokonać również w Urzędzie Gminy Fajsławice pok. nr  8.

Więcej informacji informacji tel. 815853060

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe