XLII Sesja Rady Gminy Fajsławice

  • 20.06.2022, 13:54
  • Aleksandra Granat
Zdjęcie przedstawia herb Gminy Fajsławice Gmina Fajsławice Herb Gminy Fajsławice

Dnia 15 czerwca 2022r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Fajsławice.

Podczas obrad Wójt Gminy Janusz Pędzisz przedstawił informacje o bieżącej pracy urzędu. Poinformował m.in.: o wynikach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i kwocie 9,5 mln zł jakie Gmina Fajsławice otrzymała na realizację zaplanowanych inwestycji, a także o zakończonym modernizacji - przebudowie drogi do gruntów rolnych w Dziecininie, której symboliczne otwarcie miało miejsce przed rozpoczęciem sesji.

Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 103 329,00zł. Gmina Fajsławice dołożyła 90 439,05zł. Modernizacja drogi zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców wsi Dziecinin, którzy najczęściej z niej korzystają.

W dalszej części obrad radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Fajsławice, a także określono średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Fajsławice w roku szkolnym 2022/2023 w wysokości: benzyna 95 oktanowa – 8,14 zł/l, olej napędowy – 7,83 zł/l i LPG – 3,48 zł/l.

Wprowadzone zostały również zmiany w budżecie na 2022 rok i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025.

 

Aleksandra Granat

Zdjęcia (7)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:


Pozostałe