NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025

  • 10.06.2022, 14:00
  • Grzegorz Kosierb
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025

Gmina Fajsławice informuje, że w rządowym programie „ NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3, w 2022 r. biorą udział i otrzymały wsparcie następujące placówki oświatowe z jej terenu :

  • Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich: dotacja w wysokości 4 000,00 zł plus wkład własny z budżetu gminy 1 000,00 zł,
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich: dotacja w wysokości 2 500,00 zł plus wkład własny z budżetu gminy 625,00 zł,
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach: dotacja w wysokości 3 000,00 zł plus wkład własny z budżetu gminy 750,00 zł.

Program ma rozwijać zainteresowanie dzieci i młodzieży czytelnictwem i przeznaczony jest na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych          i  elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi 80%  pozostałe 20% wydatków na realizację programu finansowane jest jako wkład własny z budżetu gminy.

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe