Laboratoria Przyszłości

  • 10.06.2022, 13:57
  • Grzegorz Kosierb
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem działań ma być stworzenie bazy nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Gmina Fajsławice otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 130 500,00 zł na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie  w życiu codziennym.

Poniżej podział środków według poszczególnych placówek (środki przyznawane są w zależności od liczby uczniów w szkołach):

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach - 70 500,00 zł

Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich - 60 000,00 zł

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe