Wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  • 10.06.2022, 13:18
  • Aleksandra Granat
Wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji… Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Blisko 9,5 mln zł to kwota dofinansowania jakie otrzyma Gmina Fajsławice z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Za te pieniądze Samorząd Gminy Fajsławice chce zrealizować trzy zaplanowane inwestycje.
Pierwszą z nich jest termomodernizacja budynków gminnych szkół. Planowana wartość inwestycji to 4 800 000 zł , z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 4 320 000 zł. Gmina Fajsławice z budżetu gminy dołoży do tej inwestycji 480 000 zł.
W Szkole Podstawowej w Fajsławicach wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, a także oświetlenie wewnętrzne i grzejniki, pomalowana zostanie również elewacja budynku . W Szkole Podstawowej w Siedliskach Drugich zakres prac będzie obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku, wymiana grzejników i wymiana oświetlenia wewnętrznego. Powyższe prace znacznie poprawią efektywność energetyczną budynków.
Drugą inwestycją będzie rewitalizacja centrum miejscowości Fajsławice. Planowana wartość inwestycji to 3 300 000 zł , z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 2 805 000 zł. Gmina Fajsławice z budżetu dołoży do tej inwestycji 495 000 zł.
W ramach rewitalizacji zlikwidowany zostanie stary, zdegradowany budynek, znajdujący się przy przystanku autobusowym w stronę Lublina, w miejsce którego powstanie nowoczesny budynek usługowy z miejscem przystankowym wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto poprawiona zostanie elewacja budynku urzędu gminy, wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół niego jak i budynków ośrodka zdrowia i Ośrodka Pomocy Społecznej. Inwestycje te znacznie poprawią estetykę centrum gminy Fajsławice, które będzie wizytówką naszej miejscowości.
Trzecią inwestycją będzie modernizacja dróg na terenie Gminy Fajsławice. Zakres prac obejmuje rozbudowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych, znajdujących się na terenie gminy. Planowana wartość inwestycji to 2 400 000 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 2 280 000 zł. Udział Gminy przy realizacji tej inwestycji to 120 000 zł, co stanowi jedynie 5% całej wartości zadania.
Ogółem wartość planowanych inwestycji wynosi 10 500 000zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 9 405 000zł.
Powyższe inwestycje planujemy wykonać w 2023-2024.

 

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe