ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków !

  • 06.06.2022, 15:05
  • Aleksandra Granat
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków ! Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Plakat informacyjny dotyczący złożenia obowiązkowej deklaracji CEEB

Przypominamy, że zbliża się termin składania deklaracji dotyczących użytkowanych źródeł ciepła i spalanych paliw.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. W wersji elektronicznej czyli przez internet wchodząc na stronę https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq .

Aby złożyć deklarację w wersji elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego.

  1. W wersji papierowej poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do urzędu gminy (pokój nr 5, Pani Monika Madeja) osobiście lub przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Fajsławice.

Właściciele i zarządcy budynków zamieszkałych powinni złożyć deklaracje najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022r. a budynków nowo oddanych do użytkowania w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Druki deklaracji znajdują się w załączniku. Można je również wydrukować ze strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 lub w sekretariacie.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe