XLI Sesja Rady Gminy Fajsławice

  • 23.05.2022, 09:23
  • Aleksandra Granat
Zdjęcie przedstawia herb Gminy Fajsławice Urząd Gminy Fajsławice Herb Gminy Fajsławice

Dnia 20 maja 2022r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Fajsławice.

Podczas obrad radni przyjęli informacje z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej,  sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy społecznej oraz realizacji gminnych programów, a także działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Fajsławicach za rok 2021. Ponadto przyjęto również informację Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Fajsławice.

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy informacji o bieżącej pracy urzędu, radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał.

Jednogłośnie wyrażono zgodę na oddanie w najem części nieruchomości będącej własnością gminy. Pomieszczenie znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia, wykorzystane będzie na zakład fryzjerski. Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Fajsławice na 2022 rok. Nowy Program obowiązujący do końca grudnia 2022r. uwzględnia dodatkowe działania dotyczące prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Wprowadzone zostały zmiany w budżecie na 2022 rok i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe