INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW!!!

  • 14.01.2022, 12:47
  • Grzegorz Kosierb
INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o ogłoszonych

w dniach: 24 stycznia – 22 lutego 2022r.

naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 na przedsięwzięcia:

    1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw – limit w naborze: 225 263,45 EURO, co przy kursie
      4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 901 053,80 zł

 

    1. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD (grant) – limit w naborze: 65 000 EURO co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 260 000,00 zł

 

Pełna treść ogłoszeń oraz informacje dotyczące organizowanych spotkań konsultacyjno-doradczych dostępne są na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborach”.

Kontakt z biurem: tel. 506 371 309, 82 576 70 49, e-mail: [email protected], ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, w godz. 8.00-16.00.

 

„          Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe