Dodatek osłonowy w Gminie Fajsławice

  • 10.01.2022, 14:32
  • Aleksandra Granat
Dodatek osłonowy w Gminie Fajsławice Lubelski Urząd Wojewódzki

Dodatek osłonowy jest kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Ma on zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

W gminie Fajsławice wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Fajsławicach osobiście bądź drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do końca stycznia 2022r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Stawki dodatku osłonowego są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Druki wniosków dostępne są w załączniku poniżej lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Fajsławicach.

Szczegółowe informacje w poniższym linku:

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/dodatek-os%C5%82onowy-wsparcie-w-ramach-rz%C4%85dowej-tarczy-antyinflacyjnej

 

 

 

Aleksandra Granat

Załączone pliki do pobrania (1)

Podziel się:


Pozostałe