Informacja dot. projektu „Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice”

  • 05.01.2022, 07:31
  • Grzegorz Kosierb
Informacja dot. projektu „Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice”

UWAGI OGÓLNE:

  1. W związku z napływającymi informacjami o pojawiąjących się ogłoszeniach i ulotkach na terenie naszej gminy, informujących o spotkaniach i zachęcających do instalowania np. paneli fotowoltaicznych, pieców, itp., Urząd Gminy Fajsławice informuje, że działania te nie są w żaden sposób związane z projektem unijnym prowadzonym przez gminę. W/w działania prowadzone są przez prywatne firmy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Fajsławice.

 

  1. Informujemy również, że Gmina Fajsławice nie ma nic wspólnego z ogłoszeniami zawierającymi informację o konieczności podjęcia ostatecznej decyzji do 15 stycznia 2022r., w celu uniknięcia podwyżki ceny energii elektrycznej i otrzymania ulgi. W/w działania prowadzone są przez prywatne firmy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o niepodejmowanie pochopnych decyzji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Fajsławice.

 

  1. Podkreślamy, że obecnie realizowany projekt odbywa się na innych zasadach niż poprzedni, w ramach którego montowano kolektory słoneczne i pompy ciepła. W obecnym projekcie poziom dofinansowania jest na poziomie 65% (w poprzednim było to 85%), poza tym zmianie uległy również ceny instalacji, stąd tak duża różnica pomiędzy kwotą, jaką ponoszą mieszkańcy za kolektory słoneczne lub pompę ciepła w ramach obecnego projektu, w stosunku do projektu już zrealizowanego.

 

  1. Informujemy, że montaż instalacji w ramach projektu gminnego odbywa się jedynie u osób, które dostarczyły do Urzędu Gminy w Fajsławicach wymagane dokumenty (w tym podpisane umowy wewnątrzprojektowe) oraz dokonały określonej w umowie wpłaty.

 

  1. Ekipa monterska kontaktuje się z mieszkańcami z wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu montażu.

 

  1. Zaznaczamy również, że nie należy nic płacić ekipom, które montują instalacje w ramach projektu gminnego, chyba, że montaż instalacji wymaga nietypowych prac (np. montaż gniazdka z uziemieniem). W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Fajsławice.

 

 

Kolektory słoneczne:

Wykonawca kolektorów słonecznych, tj. firma DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o., ul. Chemiczna 8G, 20-329 Lublin, od dnia 08.09.2021r. montuje kolektory słoneczne na terenie naszej Gminy.

Planowany termin zakończenia montaży zgodnie ze stanem na dzień dzisiejszy: do dnia 15.02.2022r.

 

Pompy ciepła:

Wykonawca pomp ciepła, tj. firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, zrealizuje montaż instalacji do dnia 20.02.2022r. Firma rozpoczęła już działania na terenie naszej Gminy pod koniec grudnia 2021r., dlatego ekipa monterska może się już z Państwem kontaktować.

Planowany termin zakończenia montaży zgodnie ze stanem na dzień dzisiejszy: do dnia 20.02.2022r.

 

 

Fotowoltaika:

Informujemy, iż w efekcie długotrwałej procedury przetargowej w dniu 28.09.2021r. podpisano umowę z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Instalacje montować będzie firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Ekipy monterskie rozpoczną działania a terenie naszej gminy w przyszłym tygodniu (po 9 stycznia 2022r.)

Planowany termin zakończenia montaży zgodnie ze stanem na dzień dzisiejszy: do dnia 21.03.2022r.

 

Kotły na biomasę:

Z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy kotłów na biomasę w pierwotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Gmina Fajsławice ogłosiła nowy przetarg. Ocena wszystkich złożonych ofert dobiegła końca i w dniu dzisiejszym dokonano wyboru Wykonawcy. Jeżeli w terminie określonym przepisami nie wpłynie żadne odwołanie, Gmina Fajsławice będzie mogła podpisać umowę z wybranym wykonawcą. Kolejna informacja na ten temat zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej w II połowie stycznia. Jeżeli nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności, montaż kotłów na biomasę zostanie zrealizowany w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

 

O postępach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe