ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

  • 27.12.2021, 15:10
  • Aleksandra Granat
Plakat informuje o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania… Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Plakat złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Od 1 lipca 2021r. zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, każdy właściciel lub zarządca budynku, jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą użytkowanych źródeł ciepła i spalanych paliw.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. W wersji elektronicznej czyli przez internet
  2. W wersji papierowej poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do urzędu gminy (pokój nr 5, Pani Monika Madeja) osobiście lub przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Fajsławice.

Właściciele budynków zamieszkałych mają czas na złożenie deklaracji do 30 czerwca 2022r. natomiast właściciele budynków nowo oddanych do użytkowania powinni zrobić to w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Więcej informacji w poniższym linku

https://www.gunb.gov.pl/

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe