Przypominamy o dodatkowym naborze na kolektory słoneczne do C.W.U.

  • 20.10.2021, 08:22
  • Aleksandra Granat
Przypominamy o dodatkowym naborze na kolektory słoneczne do C.W.U. Odnawialne źródła energii
Gmina Fajsławice informuje, że trwa dodatkowy nabór na montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej montowanych na dachu lub ścianie budynku mieszkalnego. Instalacje będą montowane w ramach realizowanego projektu „Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice”. Montaż instalacji zostanie zrealizowany do końca listopada 2021r.

 

Kolektory słoneczne montowane na dachu lub na ścianie budynku mieszkalnego (VAT 8%)

 

2 panele

z zasobnikiem 300 litrów

3 panele

z zasobnikiem 400 litrów

Całkowity koszt wykonania instalacji

11 405,09zł

13 504,69zł

Wkład Uczestnika projektu

4 470,91zł

5 249,21zł

 

Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest konieczność złożenia wypełnionych i opatrzonych podpisami wszystkich właścicieli nieruchomości dokumentów zgłoszeniowych (tj. deklaracji zgłoszeniowej do udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE wraz z ankietą, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 2 egz. umowy użyczenia nieruchomości).

W/w dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na naszej stronie internetowej www.fajslawice.eu oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Zgłoszenie do udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane będą do podpisania umowy wewnątrzprojektowej regulującej wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe (umowa określać będzie m.in. koszt instalacji, wysokość wkładu mieszkańców oraz termin na dokonanie wpłaty) oraz do dokonania w wyznaczonym przez Gminę terminie i na wskazany przez Gminę rachunek bankowy wpłaty całości wkładu własnego właściwego dla wybranego rodzaju instalacji.

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice w dniach i godzinach pracy urzędu (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30).

 

Nabór ma charakter otwarty i prowadzony będzie do momentu zebrania brakującej liczby zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

W momencie zebrania brakującej liczby zgłoszeń, Informacja o zaprzestaniu naboru zostanie opublikowania na stronie internetowej Gminy Fajsławice.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Agnieszka Olech, 81 585 30 54, pok. 17

[email protected]

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe