NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  • 06.10.2021, 11:40
  • Aleksandra Granat
Plakat informuje o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej świadczone w Urzędzie Gminy… Powiat Krasnostawski Nieodpłatna Pomoc Prawna w Urzędzie Gminy Żółkiewka

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego, prowadzi PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska oraz edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe