Informacja dot. projektu „Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice”

  • 05.10.2021, 20:35
  • Aleksandra Granat
Grafika przedstawia napis Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii

OSTRZEŻENIE:

W związku z napływającymi informacjami o osobach powołujących się na współpracę z Gminą Fajsławice oraz ulotkami pojawiającymi się na terenie naszej gminy zachęcającymi do instalowania paneli fotowoltaicznych, Urząd Gminy Fajsławice informuje, że działania te nie są w żaden sposób związane z projektem unijnym prowadzonym przez gminę. W/w działania prowadzone są przez prywatne firmy, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o niepodejmowanie pochopnych decyzji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Fajsławice.

 

UWAGA OGÓLNA:

Podkreślamy, że obecnie realizowany projekt odbywa się na innych zasadach niż poprzedni, w ramach którego montowano kolektory słoneczne i pompy ciepła. W obecnym projekcie poziom dofinansowania jest na poziomie 65% (w poprzednim było to 85%), poza tym zmianie uległy również ceny instalacji, stąd tak duża różnica pomiędzy kwotą, jaką ponoszą mieszkańcy w ramach obecnego projektu, w stosunku do projektu już zrealizowanego.

 

Kolektory słoneczne:

Wykonawca kolektorów słonecznych, tj. firma DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o., ul. Chemiczna 8G, 20-329 Lublin, od dnia 08.09.2021r. rozpoczął montaż kolektorów słonecznych na terenie naszej Gminy. Montaż jest wykonywany u osób, które dostarczyły do Urzędu Gminy w Fajsławicach wymagane dokumenty (w tym podpisane umowy wewnątrzprojektowe) oraz dokonały określonej w umowie wpłaty. Ekipa monterska kontaktuje się z mieszkańcami z wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu montażu.

Informujemy, również, że nie należy nic płacić ekipom montażowym, chyba, że montaż instalacji wymaga nietypowych prac (np. montaż gniazdka z uziemieniem). W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Fajsławice.

 

Pompy ciepła:

Wykonawca pomp ciepła, tj. firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, zrealizuje montaż instalacji do dnia 20.02.2022r. Termin rozpoczęcia montaży zostanie podany na naszej stronie internetowej niezwłocznie po jego ustaleniu z wykonawcą.

 

Fotowoltaika:

Informujemy, iż w efekcie długotrwałej procedury przetargowej w dniu 28.09.2021r. podpisano umowę z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Instalacje montować będzie firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.

W październiku rozesłane zostaną do Państwa pisma wraz z umowami wewnątrzprojektowymi regulującymi wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe (umowa określać będzie m.in. ostateczny koszt instalacji, wysokość wkładu mieszkańców oraz termin na dokonanie wpłaty).

 

Kotły na biomasę:

Z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy kotłów na biomasę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Gmina Fajsławice zmuszona jest do ogłoszenia nowego przetargu. Jeżeli nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności, montaż kotłów na biomasę zostanie zrealizowany do końca kwietnia 2022r. O postępach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe