ZARZĄDZENIE Nr 43.2021 Wójta Gminy Fajsławice z dnia 4 października 2021 r. w sprawie: konsultacji projektu

  • 04.10.2021, 13:54
  • Grzegorz Kosierb

„Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe