Przyjmowanie wniosków o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  • 01.10.2021, 13:44
  • Aleksandra Granat
Zdjęcie przedstawia herb Gminy Fajsławice Urząd Gminy Fajsławice Herb Gminy Fajsławice

W związku z zamiarem podjęcia w najbliższym czasie uchwały przez Radę Gminy Fajsławice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt zwraca się z prośbą o składanie przez mieszkańców naszej gminy – wniosków o zmianę aktualnego przeznaczenia działek w miejscowym planie.

Osoby zainteresowane mogą złożyć stosowny wniosek (wzór w załączeniu) do 30 listopada 2021r. włącznie w sekretariacie Urzędu Gminy w Fajsławicach w godzinach pracy urzędu.

Uwaga: złożony wniosek nie stanowi podstawy wszczęcia postępowania administracyjnego. O zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyduje bowiem wyłącznie Rada Gminy, która podejmuję uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia lub zmiany planu z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta.

Wnioski o zmianę miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego posłużą do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe