KOMUNIKAT Nr 2 w sprawie PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia /zakładowego/ SRH Fajsławice

  • 01.10.2021, 13:08
  • Grzegorz Kosierb
KOMUNIKAT Nr 2 w sprawie PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego…

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia /zakładowego/SRH Fajsławice, że:

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

W dniu 1.10.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdził, że woda zbadana w zakresie parametrów mikrobiologicznych, pobrana w dniu 27.09.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia /zakładowego/SRH Fajsławice zaopatrującego mieszkańców przedmiotowego ujęcia, nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294/.

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe