INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZGŁOSZENIE ZAMIARU UPRAWY MAKU LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH NA 2022 ROK

  • 24.09.2021, 14:15
  • Grzegorz Kosierb
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZGŁOSZENIE ZAMIARU UPRAWY MAKU LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH…

W  związku z pismem  Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z dnia  24 września 2021 r.,  informującym  o przystąpieniu  do opracowania projektu uchwały  określającej powierzchnie upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie województwa lubelskiego w 2022 roku  -  Wójt Gminy Fajsławice  informuje  o możliwości zgłoszenia planowanej powierzchni uprawy  maku niskomorfinowego i konopi włóknistych  w roku 2022 r. na terenie Gminy Fajsławice

Zgodnie z art.47 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz .U.z 2020 r.,poz.2050)  zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych wydaje wójt ( burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na miejsce położenia  uprawy.  Warunkiem wydania zezwolenia  na uprawę  tych upraw  jest ujęcie  planowanej powierzchni upraw  ( w ha) i rejonizacji ( gmina) w Uchwale Sejmiku Województwa  Lubelskiego.

Zgłoszenie  planowanej powierzchni uprawy maku niskomorfinowego  oraz  konopi włóknistych na 2022 r. należy  złożyć w Urzędzie Gminy Fajsławice  w terminie   do dnia  08 października 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Fajsławice, pokój Nr 8, tel.81 585 30 60.

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe