KOMUNIKAT Nr 1 w sprawie BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia /zakładowego/ SRH Fajsławice

  • 22.09.2021, 15:01
  • Grzegorz Kosierb
KOMUNIKAT Nr 1 w sprawie BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu…
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia /zakładowego/ Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Fajsławicach, że: WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
  1. woda nie nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, szorowania zębów, mycia rąk i innych części ciała;
  2. woda nie nadaje się do produkcji żywności;

woda z kranu może być używana tylko

do spłukiwania toalet

Wynik analizy próbki wody pobranej w dniu 16.09.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia /zakładowego/ SRH Fajsławice wykazał ponadnormatywną wartość parametrów mikrobiologicznych. Uzyskane wyniki wskazują na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, co skutkuje brakiem przydatności wody do spożycia i uzasadnia unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia /zakładowego/ SRH Fajsławice. Jednocześnie nałożono obowiązek zapewnienia konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej i podjęcia działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zezwala na:

utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwania toalet). Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia/zakładowy/SRH Fajsławice zaopatruje ok. 200 osób w miejscowości Fajsławice (osiedle domków jednorodzinnych - „działki", plac Spółdzielni Rolniczo- Handlowej w Fajsławicach).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe