Centralna ewidencja emisyjności budynków

  • 01.10.2021, 15:21
  • Grzegorz Kosierb
Centralna ewidencja emisyjności budynków
Szanowni mieszkańcy, informujemy, że z dniem 1 lipca 2021r. zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008r. każdy właściciel lub zarządca budynku, który eksploatuje źródło ciepła o mocy nie przekraczającej 1MW jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą użytkowanych źródeł ciepła i spalanych paliw.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. W wersji elektronicznej czyli przez internet  wchodząc na stronę https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq .

Aby złożyć deklarację w wersji elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego.

  1. W wersji papierowej poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do urzędu gminy (pokój nr 5, Pani Monika Madeja) osobiście lub przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Fajsławice.

Właściciele i zarządcy budynków zamieszkałych powinni złożyć deklaracje najpóźniej do dnia 31 lipca 2022r. a budynków nowo oddanych do użytkowania w ciągu 14  dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Druki deklaracji można wydrukować ze strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 lub w sekretariacie.

Więcej informacji w załączonej ulotce.

Grzegorz Kosierb

Załączone pliki do pobrania (1)

Podziel się:


Pozostałe