Przypominamy o trwających konsultacjach!!!

  • 21.07.2021, 09:40
  • Aleksandra Granat
Przypominamy o trwających konsultacjach!!!

Przypominamy, że od 21 czerwca 2021r. trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Fajsławice na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Osoby, które chciałyby zgłosić swoje ewentualne uwagi, opinie i wnioski do projektu Strategii, mogą to uczynić do dnia do 27 lipca 2021r. przesyłając wypełniony formularz wniosku wraz z uzasadnieniem:

  1. na adres mailowy: [email protected] lub
  2. poprzez platformę EPUAP lub
  3. pocztą na adres: Urząd Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice lub
  4. dostarczając do Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060.

Druk formularza znajduje się w linku poniżej.

https://www.gminafajslawice.pl/wiadomosci/314,zaproszenie-do-konsultacji-dotyczacych-projektu-strategii-rozwoju-gminy-fajslawice-na-lata-2021-2027-z-perspektywa-do-roku

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe