ZAWIADOMIENIE

 • 09.07.2021, 11:25
 • Grzegorz Kosierb
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz.713 z późn. zm.)

zwołuję

XXIX Sesję Rady Gminy Fajsławice

na 16 lipca 2021 roku (piątek) o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok,
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024,
 1.  Wolne wnioski i informacje.
 2.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

      /-/ Sławomir Michalak

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe