Opryskiwacze

  • 02.06.2021, 11:50
  • Grzegorz Kosierb
Opryskiwacze
sprzedane,zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie Oddział w Chełmie

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub bezpośrednio w WIORiN w Lublinie Oddział w Chełmie Plac Niepodległości 1.

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylenie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art.76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r., poz. 2097) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe