XXVII Sesja Rady Gminy Fajsławice

  • 30.04.2021, 13:55
  • Aleksandra Granat
XXVII Sesja Rady Gminy Fajsławice
Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Fajsławice, które odbyły się 29 kwietnia 2021r., miały niecodzienny przebieg. Uczestniczył w nich bowiem Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed. Głównym celem jego obecności było podsumowanie i podziękowanie za współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Gminy Fajsławice.

Marszałek podkreślił, że Gmina Fajsławice  jest jedną z czołowych gmin w pozyskiwaniu środków unijnych na cele rozwoju lokalnego. Pozyskiwane są środki zarówno na duże, długoterminowe inwestycje zmieniające poziom życia mieszkańców jak i na szybsze działania, wpływające pozytywnie na życie gminy, jej rozwój ekonomiczny i społeczno-kulturalny.

Przykładem takich działań była budowa kanalizacji w miejscowości Suchodoły. Ogółem koszt tej inwestycji wyniósł 4,5 mln zł, z czego dofinansowanie z PROW-u wyniosło blisko 2 mln zł. Z tych samych środków dofinansowana została budowa Centrum Promocji Produktu Lokalnego wraz z Targowiskiem Gminnym „Mój Rynek” w Boniewie. Na tą inwestycję pozyskano 750 tys. zł.

Gmina Fajsławice wykorzystała również działanie LEADER do poprawy życia mieszkańców poprzez budowę dwóch siłowni terenowych w miejscowości Fajsławice i Siedliska Drugie. Inwestycja o wartości 70 tys. zł sprawiła, że miejscowości te stały się bardziej atrakcyjne.

Gmina pozyskuje też środki na inwestycje infrastrukturalne ze środków celowych budżetu województwa. Na realizację modernizacji drogi dojazdowej w miejscowości Siedliska Pierwsze  pozyskano dotację celową w wysokości 120 tys. zł. Koszt całkowity tego zadania to 270 tys. zł.

W swoim wystąpieniu Marszałek Szwed podkreślił zaangażowanie mieszkańców gminy Fajsławice w pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu i rozpowszechnianie jego tradycji. Gmina Fajsławice słynąca z uprawy ziół wraz z Urzędem Marszałkowskim organizuje cykliczną imprezę - Wojewódzkie Święto Ziół, której to towarzyszą konkursy, występy zespołów i kapel ludowych czy kiermasz produktów lokalnych. Podobnie dzięki wsparciu finansowemu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w gminie Fajsławice organizowany jest Festiwal „Dobre bo Nasze”, w ramach którego odbywają się m.in. konferencje i warsztaty tematyczne związane z wykorzystaniem i przetwarzaniem naturalnych produktów lokalnych gminy, a także imprezy plenerowe skupiające koła gospodyń wiejskich, które są skarbnica tradycji kulinarnych i kulturowych.

Marszałek Szwed zwrócił uwagę na duże zaangażowanie gminy Fajsławice w wydarzenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Mieszkańcy gminy aktywnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach kulinarnych i artystycznych zdobywając liczne nagrody. Zajęcie III miejsca przez KGW „Razem Lepiej” w Ksawerówce podczas półfinału Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa, wygrana pani Magdaleny Jagiełło w konkursie „Kulinarne Skarby Wielkanocy” czy „Domowe pączki i faworki”, zajęcie pierwszego miejsca Aleksandry Jagiełło w konkursie dla dzieci  „Niezłe Ziółko” - to tylko niektóre przykłady tej aktywności. Członek Zarządu korzystając z okazji zachęcił koła gospodyń wiejskich z gminy Fajsławice do udziału w kolejnej edycji konkursu Kobiety Gospodarnej Wyjątkowej, którego motywem przewodnim w tym roku są zioła. 

Wójt Gminy Janusz Pędzisz podziękował Marszałkowi za obecność i bardzo dobrą współpracę z gminny samorządem. Podkreślił, że zewnętrzne fundusze jakie gmina Fajsławice pozyskuje na realizację planowanych inwestycji, są niezwykle potrzebne i w pełni wykorzystywane.  Wójt gminy zapewnił również, że będzie się starał pozyskiwać kolejne środki na inwestycje związane z ochroną środowiska - jak dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej czy modernizacja oczyszczalni ścieków. Niezwykle ważna będzie również pomoc Urzędu Marszałkowskiego w pozyskiwanie środków na budowę dróg dojazdowych do pól uprawnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

            W dalszej części obrad Radni przyjęli informacje z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2020 tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Przyjęto również sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Krasnymstawie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Fajsławice za 2020r.

            Zastępca wójta Mieczysław Paluch przedstawił bieżące sprawy urzędu, natomiast Wójt Gminy Janusz Pędzisz omówił kwestie wykorzystania środków budżetowych na planowane działania bieżące i inwestycyjne. Zwrócił uwagę na to, że gmina planuje wydatki, których przewidywana wartość wyniesie ok. 10 mln zł.

Radni podjęli uchwały  w sprawie przystąpienia do opracowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego na lata 2021-2027”, a także „Strategii Rozwoju Gminy Fajsławice na lata 2021-2027”.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe