Informacje na temat projektu „Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice”

  • 19.04.2021, 12:41
  • Aleksandra Granat
Informacje na temat projektu „Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice”
Uprzejmie informujemy, że Gmina Fajsławice jest w trakcie rozstrzygania przetargu na wybór wykonawców instalacji. Przewidywany termin podpisania umów z wykonawcami to maj 2021r. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, rozesłane zostaną do Państwa pisma wraz z umowami wewnątrz projektowymi regulującymi wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe (umowa określać będzie m.in. ostateczny koszt instalacji, wysokość wkładu mieszkańców oraz termin na dokonanie wpłaty). Planowany termin wysyłki w/w pism i umów to maj-czerwiec 2021r.

Jeżeli nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności, które skutkować będą koniecznością podpisania aneksów do umów z wykonawcami instalacji, montaż wszystkich instalacji zrealizowany zostanie w 2021 roku.

Podkreślamy, że celem Gminy Fajsławice jest zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej realizacji projektu dla mieszkańców oraz wypełnienie obowiązków wobec instytucji dotującej.

O kolejnych etapach realizacji projektu będziemy informować Państwa na bieżąco.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe