Ponad 2 miliony na inwestycje dla Gminy Fajsławice

  • 06.04.2021, 15:16
  • Aleksandra Granat
Ponad 2 miliony na inwestycje dla Gminy Fajsławice
Samorząd Gminy Fajsławice ma kapitalna wiadomość dla swoich mieszkańców. W ubiegłym tygodniu ogłoszone zostały wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina Fajsławice złożyła pod koniec ubiegłego roku. Wszystkie trzy wnioski otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 2,1 mln zł. Dzięki otrzymanym funduszom do września 2022r. Samorząd zrealizuje trzy inwestycje.

Pierwszy projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej Fajsławice - Ksawerówka na jej końcowym odcinku o długości 1,8 km, którą gmina Fajsławice wykona wspólnie z powiatem krasnostawskim. Samorząd otrzyma na ten cel 849 tys. zł. Realizacja tej inwestycji w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców, a także usprawni połączenie komunikacyjne gminy, powiatu i sąsiednich gmin.

Drugim projektem, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł jest „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Fajsławicach”. Projekt obejmie modernizację boiska wielofunkcyjnego (poprawę nawierzchni, montaż piłkochwytów i osprzętu) znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, modernizację dużego boiska piłkarskiego przy budynku Urzędu Gminy Fajsławice (demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia, montaż piłkochwytów, dwóch wiat dla zawodników rezerwowych i oświetlenia na słupach), a także modernizacja małego boiska trawiastego (modernizację nawierzchni, montaż ogrodzenia i osprzętu, ławek, budowa parkingu na 10 miejsc - w tym 1 dla osób niepełnosprawnych).

Trzecią dofinansowaną inwestycją będzie rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach, na którą Samorząd otrzyma 760 tys. zł. W ramach inwestycji wykonane zostanie 750m wodociągu w centrum Fajsławic. Obecnie sieć wodociągowa zasilana jest z ujęcia zakładowego i sieci z lat 50-tych, eksploatowanej przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlową. Sieć ta  jest bardzo awaryjna, wykonana głównie z rur stalowych Æ50 i nie spełnia przepisów przeciwpożarowych. Rozbudowa 900 m odcinka sieci kanalizacyjnej umożliwi przyłączenie nowopowstających budynków.

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe