OGŁOSZENIE o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

  • 10.03.2021, 10:05
  • Grzegorz Kosierb

Załącznik do zarządzenia Nr 8.2021

                                                                                               Wójta Gminy Fajsławice

                                                                                               z dnia 9 marca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w 2021 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), Wójt Gminy Fajsławice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2021 r.

Zadanie 1. Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego:

Parafialno–Gminny Klub Sportowy Frassati Fajsławice, 21-060 Fajsławice 130A – 90 000 zł.

Młodzieżowy Klub Sportowy Siedliska z siedzibą w Siedliskach Pierwszych 127, 21-060 Fajsławice – 30 000 zł.

Na realizację tego zadania przewidziana była kwota 120 000 zł.

Zadanie 2. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego:

Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek” z siedzibą w Boniewie, 21-060 Fajsławice – 25 000 zł.

Na realizację tego zadania przewidziana była kwota 25 000 zł.

 

Fajsławice, 9 marca 2021 r.

 

                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                          /-/Janusz Pędzisz

 

 

 

 

 

JK

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe