Drodzy użytkownicy sieci kanalizacyjnej

  • 22.02.2021, 13:29
  • Aleksandra Granat
Drodzy użytkownicy sieci kanalizacyjnej

Szanowni mieszkańcy Gminy Fajsławice, użytkownicy sieci kanalizacyjnej!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o nie wrzucanie do kanalizacji :

  • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu i wydzielin zwierzęcych,
  • stałych odpadów gospodarstwa domowego jak: obierzyny z ziemniaków, warzyw, jabłek, mandarynek, pomarańczy, kości, skorupy, pierze itp.
  • stałych odpadów gospodarstwa domowego jak, chusteczki nawilżane, ścierki, podpaski, patyczki do uszu, waciki itp.
  • stałych i płynnych produktów, które wskutek swego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić przewody.

 

Wszystkie te odpady należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, bio lub kompostownik.

Zanieczyszczenia stałe wrzucane głównie do sedesów pojawiające się bardzo często
w studzienkach kanalizacyjnych powodują niepełne zamknięcie się zaworu podciśnieniowego. Taka sytuacja powoduje rozszczelnienie całej sieci kanalizacyjnej, konieczność poszukiwania usterki
i usunięcia nieszczelności oraz powoduje dużo większe zużycie energii elektrycznej. Prowadzi to także do uszkodzenia  i szybszego zużywania zaworów, pomp podciśnieniowych (częstsza wymiana filtrów i olejów) oraz innych urządzeń sieci kanalizacyjnej a w konsekwencji do ich kosztownej naprawy lub wymiany.

Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej ponoszone przez gminę przekładają się na  stawkę za 1m3 odprowadzanych ścieków płaconą przez Państwa.

            Właściwe zachowanie nic nas nie kosztuje, a może przyczynić się do bezawaryjnego funkcjonowania  sieci kanalizacyjnej i obniżenia kosztów jej eksploatacji, co umożliwi nam utrzymanie opłat za odprowadzanie ścieków na podobnym poziomie.

            W przypadku stwierdzenia awarii w studzience kanalizacyjnej objawiającej się dłużej trwającym syczeniem lub gwizdem, znajdującej się w pobliżu Państwa zabudowań, prosimy
o informację telefoniczną do konserwatorów, co przyspieszy i ułatwi usunięcie awarii.

Numery telefonów:    Cezary Adamiak – 500 189 856

Zdzisław Szymaszek – 500 189 857

 

Zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do naszej prośby.

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe