XXVI Sesja Rady Gminy Fajsławice

  • 19.02.2021, 15:30
  • Aleksandra Granat
XXVI Sesja Rady Gminy Fajsławice

Dnia 18 lutego 2021r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Fajsławice. Obecni na sesji radni i sołtysi wysłuchali informacji Wójta Gminy Fajsławice o bieżącej pracy. Wójt gminy poruszył kwestię ochrony zdrowia i zasad funkcjonowania Ośrodka Medycznego DMP. Spółka ta zapewnia naszym mieszkańcom m.in.: 2 lekarzy POZ, 11 różnych specjalistów, 2 punkty rehabilitacyjne – (Fajsławice i Siedliska) oraz punkt pobrań laboratoryjnych. Celem rozszerzenia oferty zdrowotnej gmina Fajsławice poszukuje lekarza pediatry, który świadczyłby indywidualną praktykę lekarską na terenie gminy. Samorząd zapewnia pomieszczenia lokalowe. Ponadto wójt gminy przypomniał o zgłoszeniach na usuwanie azbestu, wnioskach rolników o zwrot podatku akcyzowego i innych sprawach bieżących.

Zastępca wójta gminy Mieczysław Paluch przedstawił informacje na temat zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Fajsławice w okresie zimy 2020/2021. Omówił zakres odśnieżanych dróg, chodników i parkingów, a także koszty z tym związane.   

W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę dotyczącą zmniejszenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, a także zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Krasnostawskiemu na wykonanie zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Fajsławice – Ksawerówka do kwoty 913.155 zł.

Radni podjęli również uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. Chodzi tu o teren Spółdzielni Usług Rolniczych w Fajsławicach (tzw. SKR).

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe