INFORMACJA

  • 13.01.2021, 14:48
  • Aleksandra Granat
INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 31zzm ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Gmina Fajsławice nie będzie pobierać opłaty targowej z tytułu handlu na targowisku gminnym.

 

/ - / Wójt Gminy Fajsławice

Janusz Pędzisz

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe