Ankieta do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Fajsławice na lata 2021-2027

  • 08.01.2021, 07:54
  • Aleksandra Granat
Ankieta do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Fajsławice na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która posłuży do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Fajsławice na lata 2021-2027. Dokument ten pozwoli nam ocenić aktualną sytuację społeczno – gospodarczą Gminy, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem, a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju. Zależy mi na tym, aby wszyscy mieszkańcy skorzystali z możliwości wypowiedzenia się w tak istotnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i inwestycje realizowane na terenie Gminy, które będą służyły całemu społeczeństwu.

Chciałbym, aby Strategia Rozwoju Gminy Fajsławice stanowiła nasze wspólne dzieło, w którym każda mieszkanka/każdy mieszkaniec ma swój udział.

Proszę o wypełnianie ankiet do dnia 18.01.2021r.

Ankieta jest anonimowa, jej wyniki będą prezentowane jedynie zbiorczo.

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Wójt Gminy Fajsławice

Janusz Pędzisz

Ankieta dostępna jest pod adresem:
https://forms.gle/RfAuzcfr25iNAKyGA

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe