Rodzinne kolędowanie

  • 04.01.2021, 13:11
  • Aleksandra Granat
Rodzinne kolędowanie

,,RODZINNE ŚPIEWANIE KOLĘD I PASTORAŁEK” -  KONKURS W FORMULE  ,,WŁASNEGO ZAPISU CYFROWEGO”

 

W związku z obowiązującymi obostrzeniami epidemicznymi i ograniczeniami w działalności domów kultury, a tym samym ograniczeniu co do tradycyjnej dostępności uczestników do planowanych wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach ogłasza Konkurs kolędowania związany z obrzędem ludowym śpiewania kolęd i pastorałek praktykowanym w lokalnej tradycji na ziemi fajsławickiej

w formule ,,ZAPISU CYFROWEGO” pn. ,,RODZINNE ŚPIEWANIE KOLĘD I PASTORAŁEK”.

REGULAMIN KONKURSU:

• Organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice 96

• Czas trwania –  od 04.01. 2021r. do 10.01.2021 r.

• Sposób przeprowadzenia: nagrania własne przesłane do Organizatora w formule ,,ZAPISU CYFROWEGO”

• Cele konkursu:

- kultywowanie narodowych zwyczajów i obrzędów związanych z czasem Świąt Bożego Narodzenia

- integracja lokalnej społeczności przy aktywnym śpiewaniu kolęd i pastorałek celem podtrzymania tradycji ludowych na terenie ziemi fajsławickiej

- rozwijanie pasji twórczych oraz konkursowa konfrontacja nadesłanych śpiewaczych wykonań artystycznych wśród uczestników konkursu oraz ich prezentacja wśród lokalnej społeczności.

• Adresaci: konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Fajsławice, którzy wykonają wybraną tradycyjną kolędę lub pastorałkę, zarejestrują ją w nagraniu filmowym i prześlą za pośrednictwem Internetu w dniach 04.01.2021 - 10.01.2021 r. do Organizatora Konkursu.

• Warunki uczestnictwa:

1. Wykonania muzyczne przygotowują SOLIŚCI oraz RODZINNE GRUPY KOLĘDNICZE:

• z akompaniamentem

• bez instrumentów muzycznych/a capella

• z gotowym podkładem muzycznym (np. karaoke).

2. Każdy uczestnik - solista i grupa kolędnicza – może wykonać i zgłosić do konkursu TYLKO JEDEN UTWÓR MUZYCZNY – TRADYCYJNĄ POLSKĄ KOLĘDE lub PASTORAŁKĘ.

3.  Nagranie musi mieć formę MATERIAŁU FILMOWEGO w formacie plików wideo (MP4, WMV, AVI) obsługiwanych przez urządzenia rejestrujące nagrania filmowe - kamery filmowe, aparaty fotograficzne, urządzenia mobilne jak smartfon lub tablet.

4. Czas prezentacji – MAX. DO 3 MINUT.

5. Uczestnicy składają wykonanie utworu muzycznego PRZESYŁAJĄC NAGRANIE DROGĄ MAILOWĄ na adres: [email protected]

Prosimy o podanie informacji o wykonawcach utworów: Imię i nazwisko, miejscowość, telefon kontaktowy.

Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie https://www.facebook.com/dkfajslawice

Kontakt telefoniczny do instruktora ds. kultury GOK w Fajsławicach: 579 470 764

 

• Ocena prac konkursowych:

1. Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach:

• I kategoria - SOLIŚCI

• II kategoria – GRUPY KOLĘDNICZE

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

3. Komisja oceniać będzie wybór repertuaru muzycznego, poziom wykonania utworów i zgodność formy kolędowania z tradycją.

4. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2021 r.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje uczestników na stronie https://www.facebook.com/dkfajslawice oraz https://www.gminafajslawice.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

Przydatne linki:

http://www.piesniobranie.pl/uploads/spiewniki/Kledownik16-01-10.pdf

https://www.koledypolskie.pl/karaoke-koledy-polskie/

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe