Informacja o realizacji grantu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice

  • 20.11.2020, 11:23
  • Aleksandra Granat
Informacja o realizacji grantu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy…

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice informuje o realizacji grantu ze środków programu PROW działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa została podpisana pomiędzy LGD „Krasnystaw Plus” a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice. Celem grantu jest wydanie publikacji pn. „Gmina Fajsławice Naturalnie!” promującej walory historyczne, przyrodniczo-turystyczne i kulinarne, a także lokalne dziedzictwo kulturalne gminy Fajsławice.

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe