Nowa publikacja Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic

  • 19.11.2020, 11:23
  • Aleksandra Granat
Nowa publikacja Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic

„ZIEMIA FAJSŁAWICKA NA STARYCH FOTOGRAFIACH”

- nowa 35 publikacja Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic

 

Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic informuje, że dzięki wsparciu organizacyjnemu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” oraz finansowemu:

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

- udało się opracować i wydać drukiem publikację książkową pt.:

 „ZIEMIA FAJSŁAWICKA NA STARYCH FOTOGRAFIACH”.   

 

            Autorem tej wartościowej publikacji jest prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic - Adam Polski. Wydana w formacie A – 4, objętości 162 stron publikacja, zawiera 290 podpisanych starych fotografii czarno – białych, pogrupowanych w 14 rozdziałów tematycznych - ukazujących bogactwo dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Fajsławice.

            Z publikacją można się zapoznać w Gminnej Bibliotece Publicznej lub Gminnym Ośrodku Kultury w Fajsławicach (mieszczą się w tym samym budynku Remizy OSP Fajsławice)  lub poprzez kontakt na adres e-mail: [email protected],pl czy też telefoniczny 693 288 901 z jej autorem.

Przy tej okazji ponawiamy apel do tych z Państwa, którzy dysponują bardzo wartościowymi starymi fotografiami i mogą je opisane, nieodpłatnie do skanowania wypożyczyć. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panem Adamem Polskim na powyższy nr telefonu.

 

                                                                                                                    

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe