Nowoczesny sprzęt komputerowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fajsławicach

  • 19.11.2020, 08:19
  • Aleksandra Granat
 Nowoczesny sprzęt komputerowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fajsławicach

   W bieżącym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Fajsławicach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020".

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 10 000 złotych i 1 800 zł. wkładu własnego zakupiono 2 laptopy, 2 tablety, 2 klawiatury oraz 2 czytniki kodów kreskowych.

Nowy sprzęt zostanie wykorzystany zarówno w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fajsławicach jak i w Filii Bibliotecznej w Siedliskach Drugich między innymi do szkoleń online dla bibliotekarek, a także do pracy z czytelnikami. Biblioteki mają elektroniczne katalogi księgozbiorów, a zakupione czytniki kodów kreskowych posłużą w przyszłości do wypożyczania książek online.

 

 

 

 

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe