Zostało już niewiele czasu do zakończenia Powszechnego Spisu Rolnego

  • 13.11.2020, 12:15
  • Grzegorz Kosierb
Zostało już niewiele czasu do zakończenia Powszechnego Spisu Rolnego
Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy i trwa do 30 listopada 2020 r.

Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jak to, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

O co zapyta rachmistrz?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Chociaż wydaje się, że to dużo, należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Rachmistrz zapytaja m.in. o położenie i powierzchnię gospodarstwa, rodzaj użytkowanych gruntów, upraw, zużycie nawozów, czy posiadane zwierzęta gospodarskie.

Rolnicy nie mają powodów do obaw – rachmistrz nie zapyta o ich majątek. Formularz spisowy zawiera pytania o składowe elementy gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie w ujęciu procentowym i bez wskazywania wartości.

W spisie nie ma pytań o zarobki rolników czy wartość przychodów. Zbierane są tylko informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie działalności pozarolniczej. W tym ostatnim przypadku należy podać wyłącznie, jaki procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Gminne Biuro Spisowe prosi o odbieranie telefonów od rachmistrza i spełnienie obowiązku spisowego.

Rachmistrz dzwoni z numeru: 22 666 66 62 lub 22 279 99 99

Osoby, które nie odbiorą telefonu otrzymają wiadomość sms z numerem kontaktowym do rachmistrza. Po otrzymaniu wiadomości należy jak najszybciej skontaktować się z rachmistrzem, celem ustalenia dogodnego terminu przeprowadzenia Spisu w formie wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego.

Właściciel gospodarstwa rolnego otrzymał list Prezesa GUS, ale do tej pory nie skontaktował się z nim rachmistrz.

Możliwe, że w bazie danych GUS nie ma aktualnego numeru telefonu do rolnika. W takim przypadku rolnik powinien skontaktować się z GUS, celem podania aktualnego numeru telefonu - należy zadzwonić pod jeden z podanych numerów:

572 332 415

572 332 438

572 332 496

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe