KWESTA NA ODNOWĘ ZABYTKOWYCH POMNIKÓW NA STARYM CMENTARZU

  • 05.11.2020, 11:46
  • Aleksandra Granat
KWESTA NA ODNOWĘ ZABYTKOWYCH POMNIKÓW NA STARYM CMENTARZU
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pandemią COVID – 19 wywołaną przez koronowirusa SARS - Cov – 2 w trosce o zdrowie kwestarzy i darczyńców – Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. “Powstańców Styczniowych” w Fajsławicach podjęły wspólną decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia w 2020 r. kolejnej XV stacjonarnej (w dotychczasowej formule) “kwesty cmentarnej”.

          Jednocześnie proponujemy prowadzenie przez cały miesiąc listopad 2020 roku  “I internetowej zbiórki publicznej na odnowę starego cmentarza  parafialnego w  Fajsławicach 2020” z wykorzystaniem przelewów internetowych na konto Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic w BS Krasnystaw Oddz. Fajsławice nr 05 8200 1034 2004  3400 0707 0001 (należy dopisywać: “odnowa starego cmentarza”).

          Ponadto z satysfakcją pragniemy wszystkich z Państwa poinformować,  iż środki z ubiegłorocznej kwesty cmentarnej w kwocie ok. 9200 zł posłużą nam jako wkład własny do realizowanego aktuanie projektu TPF ze środków dotacji konkursowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w programie: “PGroby i cmentarze wojenne w kraju” na nasz nagrodzony projekt pt; “Renowacja i konserwacja 3 grobów wojennych na starym cmentarzu parafialnym w Fajsławicach oraz działania edukacyjno – popularyzatorskie. W ramach w/w zadania do końca listopada 2020 roku zobowiązaliśmy się m.in.: przeprowadzić zgodnie z zatwierdzonymi “Programami Prac Konserwatorskich” oczyszczenie pomnika na zbiorowej mogile Powstańców Styczniowych, oczyszczenie płyty nagrobnej mogiły Powstańca Styczniowego Wincentego Gostkowskiego, wymianę 7 starych krzyży na mogile zbiorowej żołnierzy WP poległych w Fajsławicach 26 września 1939 r. w obronie Ojczyzny.

          Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic nr KRS 0000037831 jest od 2019 r. Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z naszej działalności zamieszczone jest w bazie sprawozdań organizacji OPP Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz naszej stronie internetowej: tpf.lbn.pl  Dodatkowych informacji o kweście internetowej udzielać będą z ramienia TPF prezes Adam Polski (tel. kom.: 693 288 901, e-mail: [email protected]), oraz skarbnik Michał Stępniak (tel. kom. 507 114 236).

         

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe