Przypominamy o konsultacjach dot. koncepcji budowy drogi ekspresowej S17

  • 19.11.2020, 09:00
  • Grzegorz Kosierb
Przypominamy o konsultacjach dot. koncepcji budowy drogi ekspresowej S17
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje działania w sprawie budowy kolejnych odcinków drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne. Obecne działania są na etapie tworzenia dokumentacji projektowych. Jednym z trzech odcinków realizacyjnych jest odcinek: Piaski, węzeł „Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem, o długości ok. 15,9km przebiegający przez gminę Fajsławice.

  Poniżej zamieszczamy wszelkie materiały informacyjne dotyczące tej inwestycji: plan sytuacyjny i orientacyjny, prezentację, koncepcję programową i ogólne informacje.

  Osoby, które nie mają możliwości zapoznania się z dokumentacją i planami wizualizacji inwestycji w formie elektronicznej, mogą zapoznać się z formą papierową materiałów, wyłożoną w Urzędzie Gminy Fajsławice, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem gminy – pod numerem telefonu 81 58 53 002 i zachowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej.

  Po zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi, każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zgłosić wszelkie uwagi, propozycje, spostrzeżenia i opinie w sprawie przedstawionych rozwiązań projektowych inwestycji w formie wniosku (druk wniosku do pobrania poniżej, bądź w sekretariacie urzędu gminy).

Wypełnione wnioski należy przesłać do dnia 30 listopada 2020r. na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]

  Zachęcamy  wszystkich mieszkańców Fajsławic do zapoznania się z materiałami informacyjnymi planowanej inwestycji, a także do zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń.

Koncepcja budowy S 17

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe