Informacja dla właścicieli lasów

  • 20.10.2020, 15:22
  • Aleksandra Granat
Informacja dla właścicieli lasów

W  związku z wykonaniem przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych z Gminy Fajsławice, Urząd Gminy Fajsławice informuje, że jest w posiadaniu  projektów w/w planów, celem wyłożenia  do publicznego  wglądu  na okres 60 dni.

Właściciele lasów, w terminie 30 dni  licząc od dnia  umieszczenia niniejszej informacji mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawą do  naliczania podatku  leśnego.

     Z uwagi na stan epidemii oraz ograniczeniami z tym związanymi w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Fajsławice na podstawie Zarządzenia Nr 59.2020  Wójta Gminy Fajsławice z dnia 12.10.2020r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Fajsławice, zainteresowanych sprawą prosimy o  kontakt  telefoniczny  z pracownikiem UG , tel. 81 585 30 60.

 

Fajsławice, dn. 20.10.2020 r.

Informację sporządziła: Anna Rozwałka.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe