ZMIANA CZASU PRACY GEODEZJI

  • 02.10.2020, 13:25
  • Aleksandra Granat
ZMIANA CZASU PRACY GEODEZJI
Niniejszym informujemy, że z dniem 1 października 2020r. zmianie ulegają godziny przyjęcia i obsługi interesantów w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie oraz obsługi interesantów w zakresie spraw związanych z geodezją i planowaniem przestrzennym Urzędu Gminy Fajsławice.

Sprawy związane z obsługą ewidencji gruntów i budynków gm. Fajsławice będą załatwiane przez pracownika Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie Panią Aleksandrę Kulbakę w dniach:

- poniedziałek, godz. 8:00 – 16:00

- czwartek, godz. 7:30 – 15:30.

Sprawy związane z:

  • planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
  • nadawaniem numerów punktów adresowych,
  • opiniowaniem i zatwierdzaniem projektów podziałów nieruchomości,
  • rozgraniczaniem nieruchomości,
  • potwierdzaniem umów dzierżawy

będą załatwianie przez pracownika Urzędu Gminy Fajsławice Pana Bartłomieja Sałagę
w dniach:

- wtorek, godz. 7:30 – 15:30

- środa, godz. 7:30 – 15:30

- czwartek, w godz. 8:00 – 12:00.

Aleksandra Granat

Podziel się:


Pozostałe