OGRANICZENIA PRACY URZĘDU GMINY FAJSŁAWICE

  • 29.09.2020, 08:43
  • Grzegorz Kosierb
OGRANICZENIA PRACY URZĘDU GMINY FAJSŁAWICE
W związku ze zmieniającą się sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, mając na uwadze ochronę zdrowia mieszkańców gminy i pracowników Urzędu Gminy Fajsławice, Wójt Gminy Fajsławice podjął decyzję o ograniczeniu pracy Urzędu Gminy Fajsławice, w następujący sposób:
  1. ogranicza się działalność Urzędu w zakresie obsługi klientów (interesantów) do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych dla obywateli;
  2. ogranicza się działalność Urzędu w zakresie obsługi klientów (interesantów) do przyjmowania po jednej osobie zaopatrzonej w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, itp.), bez osób towarzyszących;
  3. załatwianie spraw będzie się odbywało poprzez zgłoszenie pracownikowi sekretariatu Urzędu, w jakiej sprawie lub z którym pracownikiem klient chce się skontaktować;
  4. załatwianie spraw może się odbywać również po uprzednim kontakcie telefonicznym z właściwym pracownikiem Urzędu, w sposób z nim uzgodniony;
  5. zaleca się korzystanie z możliwości załatwiania spraw przez Internet, e-PUAP, drogą e-mailową lub telefoniczną:

- tel. 81 58 53 002

- e-mail: [email protected].

Zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Fajsławice obowiązują od dnia 29 września 2020 r. (wtorek) do odwołania.

Fajsławice, 29 września 2020r.

      Wójt Gminy

    Janusz Pędzisz

Grzegorz Kosierb

Podziel się:


Pozostałe